Csoportjaink

Fecske csoport

Szeptemberben sok lehetőségünk volt sétálni a természetben ezt kihasználva megfigyelhettük az Ősz pompázatos színeit, gazdag kincseit. Közösen gyűjtöttünk, terméseket (diót, gesztenyét, mogyorót, őszi színes leveleket, bogyókat) és örültünk, hogy a gyermekek a szüleiket bevonva otthonról is sok őszi terméseket hoztak. Minden héten feldolgoztunk egy őszi színt különleges módon, például olyan színű ruhát vagy ruhadarabot viseltünk a hét egy adott napján, olyan színű italt ittunk, olyan színű szalvétát használtunk, amelyik színnel foglalkoztunk.

Ebben a hónapban nagy örömet szerzett a gyermekeknek az állatok világnapja, ez alkalomra állatos könyveket hozhattak be a gyermekek és házi kedvenc állatot is, majd a behozott kedvencekből kiállítást rendeztünk. Nagy sikert aratott a házinyúl, amit szívesen simogattak.

Októberben az Erasmus+ program került előtérbe. Ahol megismerkedtünk különböző háztípusokkal a közvetlen környezetünkben. Sétáink során megfigyelhettünk lakótelepi emeletes, családi, társasházakat. Otthonuk fotójából készítettünk térbeli házakat papírból. Ezekből a munkákról fényképeket is készítettünk, amit a szülők is itt megtekinthetnek. November második felében a közösségi helyekkel foglalkoztunk. Ez alkalommal sok sétát tettünk az óvoda környékén ellátogattunk a Népkertbe, Postához és kerületünk könyvtárába. A könyvtárban szívélyes fogadtatásban volt részünk, előadást tartottak különböző építményekről, házakról, nevezetességekről, amit sok képes könyvvel egészítettek ki. A gyermekek sok tapasztalatot és ismeretet gyűjtöttek a közelünkben található szobrokról is.

November elején megismerkedtek a gyerekek a Márton napi népszokásokkal, hagyományokkal. Nagyon élvezték a libazsíros kenyérevő versenyt, és a különböző ludas énekes játékokat. Ebben a hónapban lehetőség volt a vendégvárással és fogadással kapcsolatos szokások elsajátítására, mert a mi csoportunk nagy szeretettel várta a cinege csoportot vendégségbe. Szorgos kezek eredményeként nagyon finom almás pitével és gőzölgő gyümölcsteával kedveskedtünk nekik. Két nap múlva mi mentünk vendégségbe hozzájuk. Összességében nagyon változatos és eseménydús novemberünk volt.

Nagy várakozás és izgalom előzte meg a Mikulás érkezését. Írtunk a Mikulásnak levelet, és kedves énekekkel és verssel vártuk az érkezését. A gyerekek nagyon örültek az ajándéknak.  A második héten, már a karácsonyra készülődtünk, beszélgettünk a karácsonyi szokásokról, családi hagyományokról. Sok játékkal, énekkel, verssel tettük színesebbé a karácsonyi készülődést. Sok az érzelmekre ható játékot játszottunk közösen, ezzel éreztetve az együvé tartozás, egymás tisztelete, szeretete érzését. Nagy örömmel sütöttük az illatozó mézeskalácsot és közösen készítettük az ajándékot. Így telt a meghitt adventi készülődés a fecske csoportban, aminek megkoronázása az ajándékok kicsomagolása és közös éneklés, játék, és evés, ivás volt.

A z újévben még sok kaland vár ránk, várjuk és készülünk a farsangi mulatságra, a víz világnapjára, húsvétra, anyák napjára.

Nagy örömmel várjuk az óvodánk 30-éves születésnapját, amit a szülőkkel közösen ünnepelünk meg sok változatos, izgalmas programokkal.

Nem maradhat el idén sem a közös kirándulás, ezért az évünket egy izgalmas hajós utazással szeretnénk lezárni.

Összeállította: Mariann néni

  CINEGE CSOPORT

az Erasmus+ program

House Of My Europe – H.O.M.E

Projektünk hat ország együttműködő intézményeit kapcsolja össze. A témánk alapja az a tény, hogy otthonunk tükrözi önmagunkat: megmutatja, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, éppen ezért fontos ismerni gyökereinket ahhoz, hogy mások is elfogadjanak minket.

A projekt – az előzetes terveknek megfelelően – két tengely mentén halad:

  1. magam, a környezetem, a jövőm, a múltam, a kultúrám
  2. éljünk jobban együtt Európában

Fontos, hogy a gyermekek felfedezzék, hogyan élhetnek együtt tiszteletben és azt elfogadva, hogy mindenki különböző. A projektben résztvevő gyerekek különböző háttérrel és kultúrával, esetleg lelki vagy testi fogyatékossággal rendelkeznek, és az is előfordulhat, hogy csonka családból származnak. A társadalmi- gazdasági nehézségek ellenére együtt és egymástól is kell tanulnunk egyaránt. A projekt megvalósítása során éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk az intézményeinkbe járó gyerekeket a tevékenységekbe, hogy a tanulási folyamat minél érdekesebb legyen számukra, és megkapják azt a lehetőséget, hogy tanuljanak és tapasztaljanak.

A projekt másik kiemelt célja, hogy ösztönözze a pedagógusokat  az új munkamódszerek és eszközök alkalmazására.

A 2015/16-os tanév témái voltak:

A házunk, mint lakótér

Otthon: szerkezete, formája, anyagok, bútorok.

Közlekedés a városban és vidéken.

A saját városunkban és Európa más országaiban (a projektben résztvevő) lévő épületek összehasonlítása.

Az én 3D-s otthonom

A házunk, mint érzelmi tér

A ház: mint a család élőhelye, kultúra, ételek

Az én családom

A különböző generációk együttélése

A férfi és a női szerepek a háztartásban

Érzelmek a lakóházammal kapcsolatban

Az én álomházam

Milyen színű lenne az én házam?

Hol lenne az én házam?

Milyen lenne a házam, ha egy tündérmesében lenne?

Milyen lenne, ha egy műalkotás lenne?

Ilyen lenne az én szobám

A tanév során megvalósult tevékenységeink: házak hajtogatása, rajzolása, vágása, festése, színezése, mintázása, díszítése. Ismerkedés az otthonunkban található bútorokkal, anyagaikkal.

Épületek létrehozása különböző anyagokból: papír, karton, doboz, henger, gyurma, termések, mézeskalács, fakocka, legó, stb.

Számos technikát alkalmaztunk: rajzolás, festés, vágás, színezés, tépés, ragasztás, díszítés, kollázs, montázs, stb.

Képeket gyűjtöttünk különféle házakról, épületekről.

Ismerkedtünk a földgömbbel, térképpel: hazánk és partnereink elhelyezkedését, távolságát figyeltük meg. Atlaszokat, térképeket nézegettünk.

Megszületett egy ház építésről szóló vers, melyet minden országban megtanultak a gyerekek a saját nyelvükön és angolul.

Sok házzal, épülettel, berendezési tárgyakkal kapcsolatos verset, mondókát, dalt és mesét ismertek meg a gyerekek. Nemcsak magyar meséket, hanem minden partnerország meséjéből válogattunk a gyerekeknek.

Meseláncot szőttünk a gyerekekkel: az angol csapat által kezdett mesét mi folytattuk, a végét az olasz csapat fejezte be. A másik meselánc francia, spanyol és török együttműködéssel íródott. A mesékből illusztrált képeskönyvek készültek. Megszületett a projekt közös verse, melyet minden országban megtanultak a gyerekek a saját nyelvükön és angolul. A vers is elősegítette egymás anyanyelvének megismerését, megmutatta a nyelvek hasonlóságát és különbözőségét.

A három kismalac című meséből a gyerekek szereplésével dramatizálás készült, melyet felvettünk videóra és a partnereknek bemutattuk a londoni partnertalálkozó alkalmával.

Az infokommunikációs eszközök alkalmazása is folyamatosan előtérben volt. Képeket kerestünk különböző épületekről online. Térképeket nézegettünk az interneten. Játékgyűjtemény készült az interneten található házzal kapcsolatos játékokból.

Sétáink során a gyerekek fényképeket készítettek különféle házakról és épületekről. Skype-on webkamera segítségével beszélgethettek egymással a különböző országokban élő gyermekek, ami igazán különleges élmény volt számukra.

Karácsonykor képeslapokat és apró ajándékokat küldtünk egymásnak. A partnerektől kapott emlékeket a csoportszobában lévő Erasmus+ sarokban helyeztük el, így a gyermekek mindig felidézhetik magukban a projekthez kötődő kellemes élményeket.

A projekt kabalafigurája egy teknősbéka, mely mindig „elutazik” a partnertalálkozó helyszínére és onnan utazik tovább a következő találkozóra. Ez a figura is segít abban, hogy a gyerekek érdeklődését folyamatosan ébren tartsuk.

Témáink a 2016/17-os tanévben:

Sokszínűség térben és időben

Vendégségben voltunk a Sárgarigó csoportban és vendágül láttuk a Fecske csoportosokat.

Így megtanultuk a vendégfogadás és a vendégségben való viselkedés szabályait., melyekről rajzokat is készítettünk.

Térképeken, képeken megfigyeljük és megértjük a városok változásait

Képeslapokat, kártyákat rajzolunk

Szeretnénk bevonni a szülőket: kulturális helyek látogatása – a gyerekek szüleikkel ellátogatna és lefotóznak régi épületeket

Megismerkedünk a partnerek és a világirodalom olyan meséivel, melyekben különböző épületek vannak (pl. A repülő kastély, A kacsalábon forgó vár, A három kismalac és a farkas)

Szeretnénk bevonni a szülőket:A szülők is mondanak meséket, történeteket

Elkészítettünk 3 épületet térben: 1 ház, 1 műemlék épület, 1 közösségi hely

Társasjáték készültmelynek segítségével a gyerekek megismerik Európa elhelyezkedését, a projektben résztvevő országok elhelyezkedését, formáját, zászlóját, elősegíti a szavak megtanulását. Valamint a partnerek egymás anyanyelvén megtanulták a következő szavakat: otthon, üdvözlünk, szia, jó napot, viszontlátásra, köszönöm. Megtanultuk az országok nevének és a zászlók színeinek kiejtését. A vers és a szavak elmondásából videofelvétel is készült, ezzel is segítve, hogy a gyermekek (és természetesen a pedagógusok is), minél könnyebben és helyesebben sajátítsák el a kiejtést.

Növénymagokat és virághagymákat vittünk egymásnak Olaszországba – a gyerekek aktív közreműködésével elültettük, gondozzuk és lefotózzuk. A gyerekek nagyon lelkesen nap mint nap gondoskodnak a növényekről.

Ház és természet

Szeretnénk bevonni a szülőket:Különböző közlekedési eszközök megismerése és kipróbálása – a tömegközlekedési eszközökről fotókat készítünk. Közös barkácsolásra hívunk mindenkit, melyre január 24-én 15:30 – tól kerül sor és járműveket fogunk készíteni.

Elkészítünk 3 tömegközlekedési eszközt térben

Kert a házunk körül

Komposzt készítése az udvaron megfelelő hulladék felhasználásával,  így segítve elő a talajt a kertészkedésre

Környezetvédelem

Energiatakarékosság és víztakarékosság otthonunkban és a közlekedésben

Szomszédaink

Fotókat készítünk a gyerekekkel környékünk jelentős épületeiről

Összehasonlítjuk a várost és a falut, ezek hatásait a népsűrűségre

Az én környékem, az én városom – kiállítás

Szeretnénk bevonni a szülőket:Hogyan ábrázolták a művészek a városokat és a falvakat a különböző korokban? – képek keresése

Hogyan képzeled el a városodat a jövőben?

A városunk vonzáskörzetének bemutatása

Embereket készítünk: 1 férfi, 1 nő, 1 gyerek, 1 népviseletben lesz, mindegyik tartja az országunk zászlóját

A projekt lehetővé teszi, hogy a gyermekek játékosan fontos ismeretekre tegyenek szert, egymást iránt figyelmességet, tiszteletet mutassanak. Kiváló lehetőséget nyújt arra is, hogy az egyes foglalkozások az idegen kultúrák megismerésére, a nyelvek sokféleségének megtapasztalására és a térképhasználat megtanulására is kiterjedjenek. Megismerhetjük a különböző országok meséit, népviseleteit, épületeit, kultúráját. A gyermekek viselkedéskultúrája, toleranciája folyamatosan alakul, a világra nyitottabbakká válnak. Kiváló képzelőerejük az élet más területein is megmutatkozik. A projekt során számos egyéni, mikrocsoportos, frontális, komplex foglalkozásra került sor, valamint a cselekvésenalapuló tanulás az egész projektet végigkísérte. Fő módszereink továbbá a magyarázat, bemutatás, beszélgetés, gyakorlás, buzdítás, dicséret, ellenőrzés, értékelés stb. voltak.

Az óvodapedagógusok is számos pozitív hatást észleltek a projekt során. Ismereteink bővülhettek azáltal, hogy újfajta témák, foglalkozások, információk átadására törekedtünk.

A mindennapokat színessé teszi a kulturális sokféleség. Az is nagy élmény, hogy megismerhetjük egyes külföldi országok pedagógusainak tanítási módszereit, illetve idegennyelv-tudásunk is fejlődik.

A projektünk honlapja: http://homerasmus.jimdo.com/

Ezen a felületen eredményeink mindenki számára megtekinthetőek.

Projektünk különösen nagy érdemének, értékének tartjuk, hogy sikerült ötvöznünk a hagyományos és modern megközelítést. A lakóhely, mint témakör, illetve egyes módszerek mint például a mese dramatizálása és a makett készítés képezik a projekt hagyományos részét, míg az infokommunikációs eszközök alkalmazása és a lakóhely nemzetközi szinten történő feldolgozása, elhelyezése a projekt modernitásának része. A gyermekek megismerik az esélyegyenlőség fontosságát. Felfedezik a különböző nemzetiségű, nyelvű, vallású emberekben lévő értékeket, mely hozzásegíti őket, hogy otthon érezzék magukat az Európai Unióban.

Összeállította:Kati néni

Sárgarigó csoport

Szokatlanul indult a tanév, öt régebbi óvodásunk testvére érkezett a csoportunkba szeptember elején. Ez természetesen megkönnyítette a beszoktatásukat, hiszen a nagyobb gyerekek örömmel segítettek a kisebbeknek, ők pedig szívesen fogadták a sok dédelgetést, babusgatást, puszikat. A befogadásuk problémamentes volt, a nagyok is visszarázódtak az óvodai életbe.

Szeptember 22.-én mozdultunk ki először az óvodából, A Rákoskerti Művelődési Ház „Kertünk kincsei” című terménybemutatót látogattuk meg, ahol kipróbálhattuk a mikrohullámú sütő nélküli kukoricapattogtatást, szőlőpréselést, virághagyma ültetést, kóstoltunk házi készítésű lekvárt, mustot. Az előző tanévben elkészített pályázati munkákat is megcsodálhattuk, a gyerekek örömmel ismertek rá rajzaikra.

Október elején az állatok világnapját ünnepeltük a szülők segítségével, akik féltett házi kedvenceiket hozták be otthonról. Megismerkedtünk pókokkal, tengerimalaccal, nyuszival.

Október 28.-án, egy hűvös, őszi napon került sor az Állatkert meglátogatására. Nagy izgalommal készülődtünk, sapkát, sálat, plédeket vittünk magunkkal, hiszen kisvonattal utaztunk. A hideg ellenére valamennyien élveztük ezt a különös utazást, és az állatokat.

 November elejétől az iskolába készülődő nagycsoportosaink különféle tehetségműhelyek foglalkozásain vesznek részt. A Tudorka műhely hétfőként működik, környezetismereti foglalkozásokat tart Zsuzsa néni és Anita néni. Kedden Mariann néni és Joli néni várja a barkácsolni, rajzolni szerető gyerekeket. Szerdánként uszodába mentünk;  mára ez sajnos véget ért, az önkormányzat biztosított tíz ingyenes alkalmat a Tanuszodában. Csütörtökönként Kati néni és Móni néni a” Logi Manó” műhelyben matematikai, logikai, informatikai érdeklődésű gyerekeknek tart foglalkozásokat.

Az Erasmus + program keretében felfedeztük környezetünk szobrait, egy hosszú sétát tettünk Rákoskeresztúr központjában, ahol régi és új szobrokat nézegettünk.

November 3.-án a kerületi Szabó Ervin könyvtárba látogattunk el, ahol a könyvtáros néni egy kedves mesével fogadott minket, majd mindenki érdeklődése szerint válogathatott a könyvekből.

 Óvodánk felkérést kapott, hogy szerepeljen az adventi programsorozatba a Fő téren. Lelkesen készültünk, gyakoroltunk, és december 10.-én csoportunk képviselte óvodánkat a színpadon.

December elején érkezett a Mikulás, természetesen csupa jó gyereket talált a Sárgarigó csoportban, ezért mindenki kapott ajándékot.

A mi csoportunk adta a karácsonyi műsort, amivel sikerült igazán meghitt, családias hangulatot teremteni az aulában.

Bízunk benne, hogy a második félévben is ilyen gazdag élményeket biztosítunk kis sárgarigóinknak, hiszen előttünk áll még a farsang, a Nemzeti Ünnep, a húsvét, a tavaszköszöntő, a Föld napja, az anyák napja, az évzáró, a Csicsergő nap.

Sok sok élmény vár még ránk, no meg a hétköznapok, és tudjuk: „ az élet a hétköznapokon múlik. Szépek az ünnepek, jó várni őket,(…), de az élet a hétköznapok szépen csinálásából áll. És ez a legnehezebb”. (1)

Összeállította: Ágota néni

Harkály csoport

Csoportunkba jelenleg 24 kisgyerek jár, akik nagyon érdeklődőek és mostanra egy jól összeszokott kis csoportot alkotnak.  A szeptemberi és októberi időszakban elsősorban a szokás-szabályrendszer kialakítására és a gyerekek megismerésére figyeltünk jobban. Ebben az időszakban az ősz témakört jártuk körbe: gyümölcsök, színek, időjárás. A sok játék mellett sütögetésre is volt időnk. /almás süti, sütőtök, gyümölcs saláta/Barátságok is kialakultak, a nagyok pedig sokat segítettek a kisebbek beszoktatásában.

Novemberben már készültünk az adventi időszakra de előtte Márton napi szokásokkal, étellel ismerkedtünk. A gyerekek többsége szeret barkácsolni, új technikákat kipróbálni, az eszközök használatában nagyon ügyesek, önállóak.

Szívesen hallgatnak meséket, verseket és a találós kérdéseket. Szerencsére a fiúk is szívesen állnak be a körjátékokba és érdeklődnek a különféle hangszerek iránt is.

Kedvelt játéktevékenységek: bábozás, építés, autózás, babázás, orvosos játék, kártyázás, társasjátékok.

A mozgásos tevékenységek nagyon népszerűek, jól bírják a terhelést. Jó időben az udvaron is végzünk mozgásos játékokat. Amikor lehetőségünk van, kimegyünk az udvarra, januárban a hóesést is és a szánkózást is élvezhették a gyerekek.

A szülők segítségével a gyerek decemberben nyeremény pizzát kaptak, mivel egy szavazáson a Csicsergő Óvoda kapta a legtöbb szavazatot. KÖSZÖNJÜK!

A december az ünnepi készülődéssel telt, amit nagy izgalommal, kíváncsisággal vártak. Hangulatos időszak volt, amit azzal is fokoztunk, hogy elalvás előtt , mese után halk zenét hallgattunk. Úgy láttuk, hogy ez nagyon jó hatással volt rájuk, így a mai napig ez a zenehallgatás az alvási időszak része, csak relaxációs zenét hallgatunk.

Az elmúlt közel fél év alatt sokféle témával foglalkoztunk, de egyet kiemelnék, mert nagy sikere volt. Ez az időjárás témakörrel kezdődött, majd az öltözködés kapcsán divatbemutatóval végződött.

A tervezésbe a gyerekeket is bevontuk. Sorra jöttek az ötletek, és megbeszéltük, hogy mindenki behozza egy kedvenc ruhadarabját, amikor az egyik kisgyerek felvetette, hogy neki a kedvenc ruhadarabja egy hercegnős jelmez azt szeretné behozni. Persze ebből az kerekedett ki, hogy farsangi jelmez bemutatót is tarthatnánk. Innen már csak egy kis rávezetésre átvezetésre volt szükség és megszületett a divatbemutató ötlete.

Izgalmas hét következett. Mindenki a pénteki bemutatóra készült, persze a lányoknak készterveik voltak, a ruhákon kívül kiegészítőkkel és egyéni produkciókkal készültek. A további inspirációkhoz interneten igazi divatbemutatót néztünk meg, ahol gyerekek léptek fel, majd olyat is, amiben felnőttek is szerepeltek. Óriási izgalom lett az eredménye, és az, hogy a fiúk is tervezgetni kezdtek: mi legyen a színpad, a díszlet, a világítás, a zene a mikrofon, szóval, ahogy az egyik kisfiú mondta, ők lettek a rendezők.

A „nagy” nap előtt persze sok más tevékenységet, játékot is terveztem /tematikus terv/ melyek közül nagy sikert aratott a széköltöztető verseny, a pantomimes némajáték, és kitartóan gyakorolták igazi ingen és kardigánon a gombolás, cipzárazás technikáját.

Arra is kitértünk a különféle ruhadarabok válogatásánál, hogy melyiknek hány nyílása van, milyen a tapintásuk, milyen anyagból vannak, melyik testrészünkre vesszük fel.

Érdekes volt, amikor az egyik kisgyerek elmondta, hogy ő azért tudja melyik a ruhadarab hátulja, hogy van benne egy címke, na de ez miért van ott? Ebből egy nagyon jó beszélgetés kerekedett a címkén látható jelekről, a ruhák mosásáról otthoni szokásokról.

Aztán pénteken elkezdődött a sürgés-forgás. A fiuk kialakították a színpadot padokból és egy szivacsos lépcsőből, majd székekből a nézőteret. Színes kreppapíral közösen feldíszítették.

A fellépőnek sorszámuk volt, melyet egy nagycsoportos fiú számozott be, és kiosztották egymás között. A zenét már kiválasztottuk, és megszavazták, hogy a mikrofonom egy üres palack lesz. Ezzel tudom felkonferálni a fellépőket.

A bemutatón mindenki végigvonult a kifutón, mely alatt bemutattam a fellépőt és annak ruháját. Mindenki lelkesen tapsolt, bíztatták egymást. Voltak félénkebbek és bátrabbak is. Akinek kedve volt különféle produkciót is mutathatott a végé/ének, tánc, torna mozdulatok/. Rendkívül leleményesek, kitartóak voltak és persze fáradhatatlanok.

Egy nagyon aktív hét volt, aminek megtervezése és szervezése a gyerekek ötleteire épült és a megvalósulás is ezek alapján történt. Lehetőség volt a kooperatív csoport munkára, együttműködésre, problémamegoldásra és a szülők is részt vehettek a szervezésben.

Most egy több hetes nagy projekt valósul meg, amely során a különféle anyagokkal ismerkedünk. Az időjárást kihasználva januárban a víz-hó-jég az anyagunk. Sok játékos kísérletet, versenyjátékokat tervezünk.

Az összeállítást készítette:

Zsuzsi néni