Tudorka

„TUDORKA”

A tehetségműhely célja:

A „Tudorka” tehetségműhelybe járó gyerekek törekedjenek a körülöttük lévő világ megismerésére, megtapasztalására és ez által alakuljon ki a környezettel kapcsolatos felelősségérzetük, a környezettudatos életszemléletük.

„Tudorka” tehetségműhely alapja a természetismeret. Műhelyünkbe azok az iskolába menő nagycsoportos korú gyerekek járnak, akik társaiknál nagyobb érdeklődést mutatnak e területen. Az egyes foglalkozások alkalmával szeretnénk elérni, hogy gyermekeink sajátítsák el az élő természetről való gondoskodás ismérveit, figyeljék meg a környezetben lévő kölcsönhatásokat, fogalmazzanak meg egyszerű összefüggéseket a kísérletek során. Vizsgálódjanak az anyagi világban. Próbálják megkeresni a mindennapi életben használt tárgyak anyagának eredetét. Elemi ismereteik legyenek az emberi test működéséről, tapasztalati úton szerezzenek ismeretet érzékszerveik munkájáról.

Időpont: hetente, hétfőnként: 10:45 – 11:30 óra között

Résztvevő gyermekek: az 5. évet betöltött, e terület iránt érdeklődő gyermekek köre, minden csoportból

Műhelyvezető: Radványi Zsuzsanna és Szlobodáné Homoki Ildikó

Szervezési forma:  egyéni, csoportos tevékenységek

 

Témakörök:

November: Ismerkedés, egymással, élő és élettelen környezet, közvetlen környezetünk megfigyelése, séta a patak mentén, Játék a különböző anyagfajtákkal

December: Kísérletek a konyhában, Adventi készülődés, séta a főtéren

Január: A testem felépítése, Kísérletek

Február: Farsang – Népszokások, Mókás játékok (Pl. gyerekek által is kitalált játékötletek)

Március:Víz. Vizes mókák , Nemzeti ünnep: ünnepek jelentősége, Katonás Játékok: „Huszár lovagló,” vívás stb. Húsvét népszokás, kísérletek anyagokkal pl.Tojás stb.

Április:Természet: a kert: Tapasztalatszerzések a kertben

Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszítenek”

(Chateubriand)