Varázs-kezek

„VARÁZS-KEZEK”

A tehetségműhely tevékenység célja:

 

Az életkori jellemzők figyelembevételével a képző- és iparművészet különböző technikai eljárásainak, eszközrendszerének élményszerű megismertetése, a vizuális művészeti alkotások befogadása.

Az alkotás iránti igény felkeltése, a képalkotáshoz és tárgyalkotáshoz szükséges ismeretek, jártasságok, készségek, kreatív attitűdök kialakítása.

A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása, a sokféle vizuális technikát megismerve későbbi érdeklődési irányait tudja alakítani.

A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk a különleges, esetleg fejlesztésre szoruló területek mellett, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását.

Időpont: hetente keddenként: 10:45 – 11:30 óra között

Részt vevő gyermekek: az 5. évet betöltött, e terület iránt érdeklődő gyermekek köre, minden csoportból

Műhelyvezető:                  Kiss Mariann és Szabó Jolán

Szervezési forma:   egyéni, csoportos tevékenységek

 

A program főbb tartalmi elemei:

November: szövés pamutcsíkból

December: gyertyakészítés, karácsonyfadísz

Január: újévi szerencsemalac, körmöcske, varrás

Február: bábkészítés

Március: szélcsengő, kopogtató

Április: virágcserép díszítés 

„Én sohasem tanítom a diákjaimat, csak próbálom megteremteni a feltételeket, amelyben tanulhatnak.”